Teenused

Disain
Lahendame disainiprobleemi, loome lisaväärtust ja uusi võimalusi.
Meie oskuste hulka kuuluvad:
graafiline disain,
veebidisain,
pakendidisain,
ruumilised reklaamlahendused ja
kohaspetsiifilised installatsioonid

Trükiteenus
Trükitööstuse põld on kirju. Aitame sul takistusteta jõuda sobiva lahenduseni ja soovitud tulemuseni.
Füüsilised, käega katsutavad objektid on parim vahend haarata edastatava sõnumiga dialoogi kõik meeled. Puudutusele, visuaalile, helile ja ka lõhnale on trükises võimalik lisada oma isikupärasus ja sõnum.